06 - 83 25 41 46 info@act4change.nl

Mijn naam is Sjoerd Hooghof en ik sta voor Act4Change! Met een hands-on-mentaliteit pak ik graag veranderprojecten binnen uw organisatie op en breng deze tot een goed einde. Hierbij word ik uitgedaagd als er reeds meerdere pogingen zijn gedaan om het project tot een goed einde te brengen en dit niet is gelukt. Of als al meerdere pogingen zijn gedaan het project of programma goed voort te zetten en af te ronden. In dit soort gevallen vind ik het extra interessant worden om samen met uw en uw organisatie het project op te pakken en er volledig voor te gaan.

 

 

Het mooiste zijn de projecten die zich op het grensvlak van business en ICT bevinden, waar de dagelijkse operatie direct wordt verbeterd door de projectresultaten. Waar de belangen van de gebruiker voorop staan en waar ook de strategische belangen continu voor ogen gehouden moeten worden.

Ik zoek op professionele wijze naar ruimte binnen de gebaande paden en weet op een flexibele manier binnen jouw organisatie aan de slag te gaan. Die wegen bewandelen teneinde veranderingen in complexe omgevingen te realiseren en de zogenaamde meters te kunnen maken.

Ik stel goede samenwerking en relaties op prijs. Hoe intensiever ik kan samenwerken in een team of met een aantal collega’s, hoe sterker de relatie kan worden en hoe meer ik in mijn kracht kom. Hierbij is wederzijds vertrouwen van belang voor mij.

Werk ik alleen? Ja, op dit moment wel, echter ik heb een netwerk om me heen met uiteenlopende expertises. Hier kan ik op elk moment en altijd op terug vallen mocht aanvullende kennis, kunde of ervaring benodigd zijn.

Mocht bovenstaande je aanspreken, neem dan eens contact op, wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen.