06 - 83 25 41 46 info@act4change.nl

Act4Change realiseert veranderingen waarmee strategische doelstellingen worden bereikt.

Act4Change werkt op projectmatige wijze aan organisatieveranderingen bij uiteenlopende organisaties. Vrijwel altijd op het grensvlak van business en ICT. De naam zegt het feitelijk al, je moet ‘aan de slag’ als je veranderingen wilt realiseren. Act4Change werkt samen met haar opdrachtgevers aan de te realiseren doelen, door zich in de dienstverlening en processen van uw organisatie te verdiepen en te snappen wat er gebeurt. Op flexibele wijze, met ruime praktijkervaring en steeds met het beoogde eindresultaat voor ogen, wordt gewerkt om gewenste veranderingen voor elkaar te krijgen. Altijd samen en in afstemming met de opdrachtomgeving. Werken aan die projecten die nodig zijn om aan de continu wijzigende behoefte van burgers, klanten en wet- & regelgeving te kunnen blijven voldoen.

Uw organisatie is continu onderdeel van een veranderende omgeving. De burger stelt eisen aan de dienstverlening van de overheid, commerciële organisaties staan voortdurend onder druk door toenemende concurrentie, de onlinemogelijkheden lijken onuitputbaar en daarnaast zijn wet- en regelgeving ook factoren die van invloed zijn op de organisatie. Allemaal factoren die ervoor zorgen dat uw organisatie continue moet meebewegen in deze veranderingen. Flexibel zijn, snel kunnen reageren op de wijzigende omgeving zijn bepalend voor succes of niet. Dit betekent uiteenlopende projecten die zowel uw processen, organisatorische inrichting als uw informatievoorziening raken. Dit zijn uitdagingen waar Act4Change u graag bij helpt.

Heeft uw organisatie een uitgebreid projectportfolio met uitdagende projecten? Merk je dat projecten niet van de grond komen, blijven ‘hangen’ in bureaucratie, het papieren exercities lijken maar geen concrete voortgang of resultaten? Of zoek je gewoon een gedegen en pragmatische projectmanager die snel zijn weg binnen uw organisatie vindt, zich weet te binden met uw collega’s en op constructieve wijze aan de slag gaat? Neem dan contact op. Act4Change zorgt voor verandering en resultaat.